koncert

ALL THAT IS THE CASE

Bármilyen vonal egy papíron értelmezhető akár kottaként, ha a leolvasás paramétereit meghatározzuk, vagy ha ezt a vonalat inspirációs forrásként használjuk? A kottaírás eredeti célja – hogy egy-egy zenei akciót kódolva azt reprodukálhatóvá tegye – a hangfelvétel korára már egészen biztosan más színezetet nyer. Számos zeneszerző kereste és keresi a grafikus kommunikáció eszközeit az évszázados zenei notáció keretein kívül. A hagyományos kottaírástól eltérő vizuális felületek olvasására szövetkezett hat fiatal improvizáló zenész. A darabok között található nyitott, enigmatikus lejegyzésű, vagy éppen saját jól megha- tározott jelrendszert használó, a hagyományos kottaírás eszközeit átértelmező vagy akár szinesztéziára, a színek és hangok kapcsolatára épülő alkotás is.

Előadók

  • Fazekas Ábel - klarinét
  • Garami Samu - trombita
  • Cseke Dániel - szaxofon
  • Pozsár Máté - zongora
  • Menyhért Márton - gitár
  • Ajtai Péter - nagybőgő

program